WTC na Polním dnu v Tiché

27.9.2023 jsme prezentovali naši techniku v rámci Polního dne v Tiché, který pořádali kolegové ze společnosti ALS Agro.

WTC na Polním dnu v TichéWTC na Polním dnu v TichéWTC na Polním dnu v TichéWTC na Polním dnu v TichéWTC na Polním dnu v TichéWTC na Polním dnu v TichéWTC na Polním dnu v TichéWTC na Polním dnu v Tiché

Kontaktujte nás

EVROPSKÁ UNIE - Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova