O společnosti

Společnost WTC Písečná patří aktuálně i historicky k nejvýznamnějším českým výrobcům zemědělské a komunální dopravní techniky. Momentálně zahrnuje výrobní program společnosti 5 základních produktových řad členěných na více než 50 konkrétních typů produktů, přičemž všechny jednotlivé výrobky definuje zejména robustní a kvalitní zpracování - vše je vyráběno s maximálním důrazem na dlouhou životnost. WTC Písečná u všech výrobků garantuje servis a veškeré související služby.

WTC Písečná úspěšně navazuje na tradici výroby ve výrobním závodu v Písečné, kde se zemědělská dopravní technika produkuje již od roku 1968. Od roku 2000 do roku 2007 jsme se orientovali výhradně na západoevropské trhy (především na Francii, kam jsme ročně dodávali cca. 500 vozů). V roce 2007/2008 jsme se rozhodli pro návrat na český, slovenský a středoevropský trh a začali jsme formovat portfolio výrobků adekvátní pro naše podmínky a budovat partnerskou/dealerskou síť.

Aktuálně disponujeme uceleným portfoliem výrobků, kvalitní partnerskou/dealerskou sítí a servisem na úrovni, kterou může garantovat pouze výrobce.


VIZE SPOLEČNOSTI

Jsme a budeme ryze česká výrobní společnost. Produkujeme a budeme produkovat kvalitní české výrobky. Striktně se držíme systému řízení kvality dle normy ISO 9001. Našich zákazníků si velmi vážíme a chceme jim vycházet vstříc v maximální možné míře. Naši obchodní/dealerskou síť tvoří a budou tvořit pouze spolehlivý a kvalifikovaní partneři. Naše firemní hodnoty vycházejí z otevřené komunikace, jasně stanoveného cíle a slušnosti.

 

HISTORIE SPOLEČNOSTI

Kořeny výroby zemědělské dopravní přípojné techniky v Písečné je třeba hledat v obci Senice na Hané, kde již v roce 1894 byla založena Leopoldem Kašparem firma, jejíž základní výrobní program tvořily stroje na zpracování obilí. Výroba traktorových vleček byla v Senici na Hané zahájena roku 1942 panem Josefem Foglarem. Do Písečné se však výroba přesunula až roku 1968, kdy byla na základě rozhodnutí vlády v souladu s mezinárodní dohodou s Polskem zastavena výroba celulózy v závodě Olšanských papíren v Písečné u Jeseníku a tento objekt převzal senický závod k přestavbě na průmyslovou výrobu. Bylo rozhodnuto, že po potřebné rekonstrukci zde budou vyráběny jednoosé přívěsy typu PAJ 1 a zemědělské přívěsy, případně zemědělské návěsy.

K tomu účelu bylo potřeba upravit stávající výrobní plochy v prostoru bývalých vařáků a odvodňovacího stroje a rekonstruovat další objekty, jako např. chlorovnu a kyselárnu. Bylo třeba vybudovat i nové skladové a meziskladové plochy, protože linková výroba přívěsů je náročná na prostor. Dalším důležitým momentem bylo zajištění kvalifikovaných strojírenských pracovníků a přeškolení části pracovníků bývalé celulózky. I to se podařilo a počet pracovníků narůstal až na konečných více než 250 osob.

Postupně se rozbíhala výroba zemědělského přívěsu PzS 50 a P 73 S na tzv. hlavní výrobní lince v hale M1, zatímco v patře – z hlediska strojírenské výroby nezvyklém prostoru – byla kromě skladu tzv. kupovaných dílů umístěna pracoviště výroby a montáže modifikací jednoosého přívěsu PAJ 1. Vertikální doprava materiálu, polotovarů i hotových výrobků však nebyla příliš vhodná a později byla tato pracoviště přehodnocena. Pro potřeby skladování hutního materiálu byl vybudován venkovní zajeřábovaný sklad.

Rozšíření základního závodu o provoz 2 – Písečná a navýšení celkového počtu pracovníků obou provozů na 900 osob umožnilo zvýšit produkci výroby až na 10 000 přívěsů ročně. Jen provoz Písečná produkoval v roce 1979 výrobu zboží v hodnotě 110 159 tis Kč.

V roce 1975 byl předán do užívání čtyřpodlažní panelový dům s dvanácti b.j. Další byty byly získány v letech 1977 až 1980 a to zakoupením obytných domů. V roce 1985 pak byl dokončena stavba obytného domu OKAL s dalšími jedenácti byty.

Dalším z výrobků, které byly vyráběny v provozovně Písečná, byl přívěs pod označením P 38 Tr, tzv. Tradice, jehož výroba pokračovala dlouhá léta. Také přívěs A3 JS, což byl podvozek pro montáž skříňových a jiných nástaveb, byl v sortimentu výroby tohoto provozu. Byla zde také soustředěna komplexní výroba brzdových čelistí na nápravy BSS a také výroba točnicových kruhů pro vyráběné přívěsy a vyráběny další mnohé díly přívěsů.

Převodem majetku mezi odštěpným závodem Zemědělského nákupního a zásobovacího závodu Šumperk a BSS Senice na Hané byl 22. ledna 1976 získán skladový prostor v Hradci o výměře 1560 m2 užitkové plochy a po příslušné rekonstrukci byl upraven pro potřeby výroby plechových bočnic přívěsů, neboť od trendu dřívějších dřevěných bočnic bylo postupně upuštěno a do té doby tam byly vyráběny bočnice dřevěné.

V roce 1982 došlo k dohodě mezi n.p. Brandýské strojírny a slévárny a podnikem Prefa Olomouc a na základě delimitační smlouvy byla bezúplatně převedena nevyužitá provozovna Prefy v Písečné na n.p.BSS. V tu dobu vznikala potřeba zajistit výrobní plochy pro žádanou výrobu nového typu automobilového sklápěcího návěsu NS 1. Stávající hala však nedostačovala technologickým potřebám montáže, a proto byla také využita jako lisovna a svařovna. Z toho důvodu byla připravena výstavba nové haly, na kterou navazovala lakovna.

V krátkém čase v roce 1983 byla nová hala uvedena do provozu a výroba návěsů NS 1 30.23.20 mohla být v říjnu téhož roku zahájena. Po čase byla tato výroba návěsů vrácena zpět do závodu v Senici na Hané a objekty byly využity pro výrobu a montáž nástaveb na automobily Tatra 815 a LIAZ 100.020, které se zde finalizovaly. Jistou dobu zde probíhala i výroba kontejnerových návěsů NK 24.20.18 a návěsů NS 2. V roce 1988 zde bylo pro tuto výrobu určeno 44 pracovníků a v kooperaci celého závodu vyrobeno cca 500 nástaveb vozů LIAZ a TATRA a cca 250 sklápěcích návěsů NS 2.

Následně došlo k reorganizaci v řízení podniku a stávajících závodů. Dosud odloučený provoz Písečná byl dnem 29.11.1984 zřízen jako samostatný závod 3 v rámci podniku BSS. Závod řídil tři provozy a to základní provoz 1 v Písečné, provoz 2 v Písečné u nádraží (bývalá Prefa) a provoz 3 v Hradci.

Po roce 1990 dochází k privatizaci závodu v Písečné a od roku 2005 tento výrobní závod vlastní WTC Písečná.

Kontaktujte nás

EVROPSKÁ UNIE - Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova