Koncentrátory kyslíku pro potřebná zařízení

Bylo nám ctí pořídit koncentrátory kyslíku do potřebných zařízení v našem regionu - do Centra sociálních služeb Jeseník a Domova se zvláštním režimem v Sobotíně.

Koncentrátory kyslíku pro potřebná zařízeníKoncentrátory kyslíku pro potřebná zařízeníKoncentrátory kyslíku pro potřebná zařízeníKoncentrátory kyslíku pro potřebná zařízení

Kontaktujte nás

EVROPSKÁ UNIE - Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova